Công ty Cổ phần SetiaBecamex là liên doanh giữa Tập đoàn S P Setia Berhad (Malaysia), nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Malaysia với 14 năm liên tiếp đạt top 1 giải The Edge Property Excellence, và Tổng Công ty Becamex IDC, nhà phát triển bất động sản công nghiệp và đô thị uy tín hàng đầu tại Việt Nam.